top of page

Heimildaskrá

Aðalnámskrá leikskóla 2011/2011.

 

Arna Björk Árnadóttir og Sigurlaug Lára Ingimundardóttir. (2006). Leikum okkur!: leikjahandbók. Reykjavík: Íþrótta- og tómstundasvið. Sótt af http://eldri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/itr/skjol/utgefidefni/leikjahandbok_itr.pdf

 

Börn og tónlist. (á.á.). Allir hafa eitthvap til að ganga á. Sótt af http://www.bornogtonlist.net/Allir_hafa_eitthva%C3%B0_til_a%C3%B0_ganga_%C3%A1/

 

Children of the Earth. (1999-2016). Sounds and Colors. Sótt af http://www.childrenoftheearth.org/teacher_activites.htm#Sounds and Colors

 

Dagmar Lilja Marteinsdóttir. (2011). Gildi leiks fyrir yngstu börnin í leikskólanum. Reykjavík. Sótt af https://sites.google.com/site/gildileiks/leikjaform/skynfaera--og-hreyfileikir/tonlist/veidiferdin

 

Gjurov, D. V. (2004). Kniga za uchitelia. Sofia: Prosveta.

 

Leikjavefurinn. (2013). Að gefa gjöf. Sótt 30. janúar 2016 af http://leikjavefurinn.is/ad-gefa-gjof/

 

Lillemyr, O. F. (2001). Lek på alvor : førskolebarn og lek - en spennende utfordring. Oslo: Universitetsforlaget.

 

McDonald, A. (2008). Fagmennska og sjálfbærni, menntun í samfélagi þjóða [rafræn útgáfa]. Erindi flutt í háskólafundaröðinni Ísland á alþjóðavettvangi – erindi og ávinningur. (27. Mars 2008). Sótt af https://skrif.hi.is/geta/getu_verkefnid/geta_utgafa/

 

Sigrún Helgadóttir. (2013). Sjálfbærni : grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum. Reykjavík : Mennta- og menningarmálaráðuneytið : Námsgagnastofnun. Sótt af http://vefir.nams.is/flettibaekur/namsefni/sjalfbaerni/files/assets/basic-html

 

Sigrún Helgadóttir og Olga Bergmann. (2002). Komdu og skoðaðu umhverfið. Reykjavík : Námsgagnastofnun. Sótt af http://vefir.nams.is/komdu/umhverfid/leikjahug_umh/heima_leikir.htmls.htm

 

UNESCO. (1996). Learning: the treasure within.  Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century.  Paris, UNESCO. Sótt af http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf

 

UNESCO. (e.d.). UN Decade of Education for Sustainable Development. Sótt af http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001416/141629e.pdf

 

Vala Smáradóttir. (2014). Stafróf náttúrunnar. Sótt af http://www.nattura.is/d/2014/06/25/stafrof-natturunnar/

Vessela Dukova. (2016). Leikið með sjálfbærni. Óútgefin meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík.  Sótt af http://hdl.handle.net/1946/26056

bottom of page